Een veelheid aan technieken die afzonderlijk en aanvullend ingezet worden bij jouw hulpvraag.

Systemisch werk is gebaseerd op de verbanden tussen mensen. Elk gezin, elke familie, elke werksituatie en elke organisatie vormen hun eigen systeem met eigen regels en gewoontes. Elk systeem heeft te maken met de eigen ervaringen van leden en de onderlinge interactie.
Hypnotherapie werkt met behulp van trance, een ontspannen en tegelijk geconcentreerde staat van bewustzijn. Bij het lezen van een boek of het kijken van een film raken we soms ook in trance. Door in trance te gaan vermindert het (bewuste) denken en is contact met het onbewuste mogelijk.
Regressietherapie maakt gebruik van hypnotherapie om terug te gaan naar kinder- of babytijd. Ervaringen uit deze periode kunnen in het heden doorwerken en problemen geven. Door in te gaan op deze ervaringen is inzicht in huidige problemen mogelijk evenals het verdwijnen van emotionele blokkades.
Delenwerk/voice dialogue werkt met de persoonlijkheidsdelen van iemand. Persoonlijkheidsdelen worden gevormd door de verschillende aspecten van een persoon. Deze delen kunnen als aparte individuen benaderd worden waardoor de persoon meer zelfinzicht krijgt.
EMDR, door stimulatie van afwisselend de linker- en rechterhersenhelft is verwerking van trauma mogelijk.
Rationeel Emotieve Therapie (RET) is een therapievorm waarbij de gedachten van de cliënt centraal staat. Bij RET wordt er vanuit gegaan dat de interpretatie van een gebeurtenis bepaalt hoe iemand zich daarbij voelt. Door deze gedachten te onderzoeken wordt de cliënt zich meer bewust van zijn gedachten en overtuigingen. Het bevragen, beargumenteren en tegenspreken van deze gedachten maakt vervolgens duidelijk dat er andere manieren van denken mogelijk zijn.

Onbewust vs bewust energiewerk, benadrukt het feit dat een klacht, angst, ziekte of een andersoortig probleem de oorsprong van blokkades vormt. De techniek zorg voor verwerking, bewustzijn, acceptatie, beweging en verandering.

Access Bars behandeling zorgt voor rust en ruimte in hoofd en lichaam door zachte aanraking van 32 punten op het hoofd waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe mogelijkheden.